VNB-MNB Pohjola-Sampo redskapstävlingar

Måndagen 20.5.2019 kl. 18.00 vid Sjundeå brandstation

Anmälningar senast 15.5.2019 till vnbrandkarsforbund@gmail.com

 

Tävlingarna följer stadgarna 2016-2018 version 2.3

https://www.fsbr.fi/tavlingar/tavlingsstadgar/