Reglemente för VNB:s förtjänsttecken

 

 1. Förtjänsttecknet bärs ovan om uniformrockens vänstra bröstficka, med iakttagande av de föreskrifter, som ingår i stadgande om hederstecken.
  • I undantagsfall kan tecknet bäras på civildräkt på samma sätt.
 2. Förtjänsttecknet, som av styrelsen kan tilldelas brandkårist för god och bestyrkt aktiv tjänstgöring vid brandkår, är indelad i tre klasser.
  • för 10 års tjänst i brons
  • för 20 års tjänst i silver
  • för 30 års tjänst i guld
 3. Brandkårist, som vid eldsvåda eller annat räddningsuppdrag visat mod och rådighet vid räddning av människoliv eller egendom kan efter styrelsens prövning tilldelas förtjänsttecknet med förbigående av vad som är stadgat om tjänsteår.
 4. Miniatyrstandar eller förtjänstkors, förlänas som erkännande för långvarig, utomordentlig förtjänstfull verksamhet, för utvecklandet av brand- och räddningsväsendet.
 5. Förtjänsttecknet kan, efter styrelsens prövning tilldelas även annan inhemsk person eller utlänning, som på ett förtjänstfullt sätt verkat före brand- och räddningsväsendet.
 6. Förslag om tilldelandet av förtjänsttecken görs av brandkårens styrelse till Västra Nylands Brandkårsförbund
 7. Förtecknig förs över den, som tilldelats förtjänsttecken.
 8. Förtjänsttecknet bekostas av den brandkår som ansöker. Styrelsen kan efter prövning fritaga brandkåren eller enskildperson från erläggandet av lösen.