VNB:s styrelse

VNB leds av en ordförande som väljs varje år, samt en styrelse på 8 personer med två års mandat. Förbundets verksamhetsledare, samt damsektionens ordförande deltar i styrelsens arbete.

Ordförande: Johan Träskman
Viceordförande: Kjell Flythström
Sekreterare: Alice Jung
Kassör: Anders Ehrnsten (utom styrelsen)

 

Medlemmar
 
  Suppleanter
 
 
Berndt Mannström Österby FBK Tage Danielsson  Österby FBK
Johan Lindlöf Ekenäs FBK Fredrik Kevin Skogby FBK
Christoffer Nyman Svartå FBK Niklas Berglund Karis FBK
Alice Jung Ingå FBK Niclas Kauppala Ingå FBK
Kurt Sundström Lappvik FBK Christer Sjöberg Lappvik FBK
Jari Suvanto Pojo FBK Lennart Biström Ekenäs Skärgård
Kjell Flythström Sjundeå FBK Krister Weurlander Sjundeå FBK
Stefan Skogberg Karis FBK Bernt Mattsson Karis FBK
       
Verksamhetsledare:
 
     
Dennis Olander Ekenäs FBK    
       
Damsektionen:
 
     
Satu Wikström Svartå FBK    

 

14.02.2017